สายพันธุ์ไส้เดือน

By |2017-03-06T11:29:05+00:00มีนาคม 3rd, 2017|ขายไส้เดือน af|ปิดความเห็น บน สายพันธุ์ไส้เดือน

สายพันธุ์ไส้เดือน   ที่ใช้ในการกำจัดขยะและผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน   ที่นิยมในประเทศไทย สายพันธุ์ที่ 1 ยูดริลัส ยูจีนิแอ (Eudrilus eugeniae) ชื่อสามัญ [...]