น้ำหมักมูลไส้เดือน

By |2017-03-06T11:08:03+00:00มีนาคม 3rd, 2017|ขายไส้เดือน af, น้ำหมักมูลไส้เดือน|ปิดความเห็น บน น้ำหมักมูลไส้เดือน

น้ำหมักมูลไส้เดือนคือ คือ  การนำมูลไส้เดือนไปขยายเชื้อจุลินทร์ย์ให้ออกมาในรูปแบบของน้ำซึ่งจะทำให้เราได้เชื้อจุลินทรีย์ที่มากขึ้น ซึ่งมีธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นจำนวนมาก เป็นปุ๋ยชนิดน้ำเรานำไปฉีดพ่น หรือ ผสมน้ำรดต้นไม้ น้ำหมักมูลไส้เดือน อุปกรณ์ในการทำน้ำหมักมูลไส้เดือน [...]