กุ้งเครฟิช

/Tag:กุ้งเครฟิช
19 04, 2017

การเพาะพันธุ์กุ้งโกส

By | 2017-04-19T11:53:10+00:00 เมษายน 19th, 2017|กุ้งเครฟิช|ปิดความเห็น บน การเพาะพันธุ์กุ้งโกส

    จากที่ทดลองเลี้ยงกุ้งโกสและได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากในอินเตอร์เน็ต พบว่า กุ้งโกส กุ้งสี สาย P มีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่ากุ้งก้ามแดงที่ผมเคยเลี้ยง ว่าด้วยการเลี้ยงตามสภาพอากาศของประเทศไทยที่ร้อน กุ้งโกส [...]

3 03, 2017

กุ้งเครฟิช

By | 2017-03-06T10:41:41+00:00 มีนาคม 3rd, 2017|กุ้งก้ามแดง, กุ้งเครฟิช|ปิดความเห็น บน กุ้งเครฟิช

กุ้งเครฟิช มีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ ที่นิยมในปัจจุบันของแบ่งเป็น 2 สายนะครับดังนี้ กุ้งสาย P (Procambarus clarkii) แยกง่ายๆ [...]