การเพาะพันธุ์กุ้งโกส

By |2017-04-19T11:53:10+07:00เมษายน 19th, 2017|กุ้งเครฟิช|ปิดความเห็น บน การเพาะพันธุ์กุ้งโกส

    จากที่ทดลองเลี้ยงกุ้งโกสและได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากในอินเตอร์เน็ต พบว่า กุ้งโกส กุ้งสี สาย P มีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่ากุ้งก้ามแดงที่ผมเคยเลี้ยง ว่าด้วยการเลี้ยงตามสภาพอากาศของประเทศไทยที่ร้อน กุ้งโกส [...]