• Sale!
    สายพันธุ์ African night crawler (AF) โตเร็ว กินเก่ง ให้ปุ๋ยได้รวดเร็ว เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเมืองไทยสามารถเลี้ยงได้ เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดี จัดส่งผ่านทางรถทัวร์อย่างเดียวครับ ไม่สะดวกส่งทาง ปณ หรือ เคอรี่  กลัวไส้เดือนตายครับ ราคากิโลละ 400 บาท ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ  
  • Sale!

    ขายมูลไส้เดือนแท้ 100% ผลิตเองปลอดภัย ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

    ราคาไม่รวมค่าจัดส่งครับ