ตัวไส้เดือน af

/ตัวไส้เดือน af
  • Sale!
    สายพันธุ์ African night crawler (AF) โตเร็ว กินเก่ง ให้ปุ๋ยได้รวดเร็ว เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเมืองไทยสามารถเลี้ยงได้ เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดี