ไส้เดือน

/ไส้เดือน
  • Sale!
    สายพันธุ์ African night crawler (AF) โตเร็ว กินเก่ง ให้ปุ๋ยได้รวดเร็ว เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเมืองไทยสามารถเลี้ยงได้ เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดี