สายพันธุ์ African night crawler (AF) โตเร็ว กินเก่ง ให้ปุ๋ยได้รวดเร็ว เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเมืองไทยสามารถเลี้ยงได้ เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดี จัดส่งผ่านทางรถทัวร์อย่างเดียวครับ ไม่สะดวกส่งทาง ปณ หรือ เคอรี่  กลัวไส้เดือนตายครับ ราคากิโลละ 400 บาท ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ