ลักษณะทางสายพันธุ์ของมะนาวแป้นพิจิตร1  

จุดเด่น

ลูกใหญ่  น้ำหอม

คือทนต่อโรคแคงเกอร์มาก

ดูแลรักษาง่ายกว่ามะนาวอื่นๆ  

จุดด้อย

เปลือกหนา เม็ดเยอะ