น้ำหมักมูลไส้เดือน

/น้ำหมักมูลไส้เดือน
3 03, 2017

สารอาหารในมูลไส้เดือน

By |2017-03-06T11:03:41+07:00มีนาคม 3rd, 2017|ขายไส้เดือน af, น้ำหมักมูลไส้เดือน, มูลไส้เดือน|ปิดความเห็น บน สารอาหารในมูลไส้เดือน

สารอาหารในมูลไส้เดือน ก่อนที่จะพูดถึงปริมาณสารอาหารในมูลไส้เดือน เรามาทำความเข้าใจกับธาตุอาหารแต่ละตัวว่ามีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไรบ้าง และถ้าพืชขาดธาตุอาหารแต่ละชนิด พืชจะมีอาการอย่างไร และจะมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไร  (ข้อมูลต่อไปนี้มาจากสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของ Virginia Tech เกี่ยวกับพืชไฮโดรโปนิค) [...]

3 03, 2017

น้ำหมักมูลไส้เดือน

By |2017-03-06T11:08:03+07:00มีนาคม 3rd, 2017|ขายไส้เดือน af, น้ำหมักมูลไส้เดือน|ปิดความเห็น บน น้ำหมักมูลไส้เดือน

น้ำหมักมูลไส้เดือนคือ คือ  การนำมูลไส้เดือนไปขยายเชื้อจุลินทร์ย์ให้ออกมาในรูปแบบของน้ำซึ่งจะทำให้เราได้เชื้อจุลินทรีย์ที่มากขึ้น ซึ่งมีธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นจำนวนมาก เป็นปุ๋ยชนิดน้ำเรานำไปฉีดพ่น หรือ ผสมน้ำรดต้นไม้ น้ำหมักมูลไส้เดือน อุปกรณ์ในการทำน้ำหมักมูลไส้เดือน [...]