สินค้า บน Lazada

ปุ๋ย AB ชนิดน้ำ สูตรเข้มข้น พร้อมใช้

ปุ๋ย AB ชนิดแห้ง 
A 1 ลิตร /  B 1 ลิตร

PH DOWN กรดไนตริก 68% ใช้ลดค่า ph ในน้ำสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

มูลไส้เดือนแท้ ขนาดบรรจุ 500 กรัม

เมล็ดผักสลัด แบบเคลือบ กรีนโอ๊ค วีเซอร์

เมล็ดผักสลัด แบบเคลือบ เรดโอ๊ค

มูลไส้เดือนแท้ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

มูลไส้เดือนแท้ ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม

Youtube Channel

Earthworm

วงจรชีวิตของไส้เดือน

 วงจรชีวิตของไส้เดือน การผสมพันธุ์ของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินโดยปกติจะผสมพันธุ์กันในช่วงกลางคืนโดย [...]

Hydroponic