Facebook

หลังจากที่ทดลองปลูกผักสลัด ลงดินแล้ว จึงทำการทดลองปลูกแบบไร้ดินบ้าง

ใช้ท่อ pvc ขนาด 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร จำนวนตามความต้องการ

กำหนดจุดเจาะรูเพื่อวางกล้าผัก ระยะห่าง 20 cm  pvc 1 เส้นจะได้ประมาณ 20 หลุม

 

ทำการเจาะรู ด้วยโซฮอล ขนาด 38 มิล

 

ใช้กระดาษทรายพันไม้ ขัดรูที่เจาะให้เรียบร้อย


 

เสร็จแล้ว นำไปวางบนคานแบบง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนสูง ส่วนด้านท้ายรางใช้ข้อต่อ pvc ต่อ ดังภาพเพื่อให้น้ำไหลกลับไปรวมที่ถังน้ำหัวราง

เริ่มเพาะเมล็ดผักบนฟองน้ำ ใช้น้ำเปล่า ปรับ ph 6-6.5 

 

3 วันกล้าผักเริ่มงอก  ควรเอาออกแดดตั้งแต่วันที่ 2 ป้องกันการยืดของกล้าผัก

เมื่อกล้าผักได้ 15 วัน ย้ายลงรางที่เราทำไว้

 

อยู่ในราง 15 วัน กล้าผักเริ่มโต

 

เก็บขาย หรือ ทานเอง ตามถนัดครับ