Facebook

รู้จักเรา มูลจันทร์ฟาร์ม
สวัสดีทุกท่าน ผมชื่อ ทวิช  มูลจันทร์   ชื่อเล่น J    ปัจจุบันทำงานประจำเป็น Webmaster ของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอายุ 33 ปี

มูลจันทร์ฟาร์ม เกิดจากแรงบันดาลใจหลังจากได้ดูรายการหอมแผ่นดิน ทางช่อง 9 เนื่องจากพอมีพื้นที่ข้างบ้านเล็กน้อยจึงเริ่มเก็บทุนเพื่อทดลองทำสวนในเวลาว่าง เสาร์ อาทิตย์   กลับไปดูแลสวนในวัน เสาร์ อาทิตย์ โดยเริ่มลงมือปรับปรุงพื้นที่ เมื่อ กลางปี 2557

เริ่มจัดการพื้นที่

เริ่มจัดการพื้นที่

ขุดลอกบ่อเก่าเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้

ขุดลอกบ่อเก่าเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้

ดินที่ขุดลอกออกก็เอาไปถมที่นาข้างบ้าน ขี้เลนก้นบ่อ ขุดลอกออก

ดินที่ขุดลอกออกก็เอาไปถมที่นาข้างบ้าน ขี้เลนก้นบ่อ ขุดลอกออก

ขนเลน ก้นบ่อไปราดหน้าดินเป็นปุ๋ย

ขนเลน ก้นบ่อไปราดหน้าดินเป็นปุ๋ย

ลักษณะดังภาพ

ลักษณะดังภาพ

ถมที่นาเก่า เพื่อไม่ให้น้ำท่วม

ถมที่นาเก่า เพื่อไม่ให้น้ำท่วม

หลังจากปรับที่จึงเริ่มทำการปลูกไผ่ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากต้นในการทำคอกมะนาว และใบไผ่ใช้ทำปุ๋ยหมักใช้ในสวน

ปลูกไผ่กิมซุง

ปลูกไผ่กิมซุง

CYMERA_20140726_145315

ไผ่หวาน

หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน จึงเริ่มเทปูน ลองขอบมะนาว โดยทำเองไม่ได้จ้างแรงงาน ใช้เวลาทำเสาร์ อาทิตย์ เท ไปเรื่อยๆ  ใช้ ฮูล่าฮูปของแม่มาทำเป็นแม่พิมพ์

ใช้เวลาเกือบ เดือนครึ่งกว่าจะเสร็จ

ใช้เวลาเกือบ เดือนครึ่งกว่าจะเสร็จ

ทำฝาปิด ขอบมะนาว

ทำฝาปิด ขอบมะนาว

ใช้เวลาเกือบๆ 2 เดือน กว่าจะเสร็จ ได้จำนวน 69 ขอบ

จัดวางขอบ

จัดวางขอบ

จ้าง คนผสมดินใส่ขอบ เหนื่อยมากครับขั้นตอนนี้ เกือบท้อเลยละ

จ้าง คนผสมดินใส่ขอบ เหนื่อยมากครับขั้นตอนนี้ เกือบท้อเลยละ ผมก็ทำกับเขาด้วยนะไม่ใช่ยืนคุมงาน

ปลูกมะนาวเองทุกต้น ผมเลือกลง มะนาวแป้นรำไพ

ปลูกมะนาวเองทุกต้น ผมเลือกลง มะนาวแป้นรำไพ

เดินระบบน้ำสปริงเกอร์ ทำเองคนเดียวทั้งสวนครับ

เดินระบบน้ำสปริงเกอร์ ทำเองคนเดียวทั้งสวนครับ

ปรับที่ยกร่องเพื่อปลูกกล้วย

ปรับที่ยกร่องเพื่อปลูกกล้วย

พันธุ์กล้วยน้ำว้ากาบขาว กล้วยหอมทอง กล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยเนื้อเยื้อทั้งหมดนะครับ

พันธุ์กล้วยน้ำว้ากาบขาว กล้วยหอมทอง กล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยเนื้อเยื้อทั้งหมดนะครับ

ระบบน้ำสปริงเกอร์ ให้กล้วยทุกต้น

ระบบน้ำสปริงเกอร์ ให้กล้วยทุกต้น

ต้องเหนื่อยอีกรอบ ย้ายท่อสปริงเกอร์ลงดิน เจอปัญหา สุนัขวิ่ง ชนสายต้นมะนาวเสียหายหนัก

ต้องเหนื่อยอีกรอบ ย้ายท่อสปริงเกอร์ลงดิน เจอปัญหา สุนัขวิ่ง ชนสายต้นมะนาวเสียหายหนัก

ทั่วถึงทุกต้น

ทั่วถึงทุกต้น

มะนาวแป้นรำไพ เริ่มโต

มะนาวแป้นรำไพ เริ่มโต

มะนาวอายุ 1 ปี 3 เดือน

มะนาวอายุ 1 ปี 3 เดือน

33177

มะนาวนอกฤดู ของปีนี้เริ่มออกดอก แล้ว 11 พย. 58

เริ่มศึกษาเลี้ยงไส้เดือน จุดประสงค์เพื่อใช้กับมะนาวในสวน

เริ่มศึกษาเลี้ยงไส้เดือน จุดประสงค์เพื่อใช้กับมะนาวในสวน

มูลไส้เดือนที่เลี้ยง นำไปใส่มะนาวและพืชผักในสวน

มูลไส้เดือนที่เลี้ยง นำไปใส่มะนาวและพืชผักในสวน