Facebook

น้ำหมักมูลไส้เดือนคือ คือ  การนำมูลไส้เดือนไปขยายเชื้อจุลินทร์ย์ให้ออกมาในรูปแบบของน้ำซึ่งจะทำให้เราได้เชื้อจุลินทรีย์ที่มากขึ้น ซึ่งมีธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นจำนวนมาก เป็นปุ๋ยชนิดน้ำเรานำไปฉีดพ่น หรือ ผสมน้ำรดต้นไม้

10428002_929732937051294_701892531548197577_n.jpg

น้ำหมักมูลไส้เดือน

อุปกรณ์ในการทำน้ำหมักมูลไส้เดือน

1.  อุปกรณ์ที่จำเป็นในขั้นตอนนี้คือ ระบบอ๊อกซิเจน แบบที่ใช้ในตู้ปลาก็ได้แต่เลือกยี่ห้อที่ทนทานสักหน่อยเพราะเราต้องเปิดติดต่อกันอย่างน้อย 3-4 วัน ในการทำ

2.  ถังน้ำขนาดตามที่เราต้องการผลิต ผมใช้ถังพลาสติก ขนาด 57 ลิตร

3.  ผ้าตาข่ายใช้มัดปุ๋ยมูลไส้เดือนใส่ไปในถัง

4.  มูลไส้เดือนที่เราต้องการขยาย อัตราส่วนในการใช้   1 กิโลกรัม  ต่อน้ำ 10 ลิตร (กรณีนี้ผมใช้ถัง 57 ลิตร ผมใช้มูลไส้เดือนประมาณ 5 กิโล ตามสัดส่วนครับ)

5.  กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดงเพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์

การทำน้ำหมักมูลไส้เดือน

การทำน้ำหมักมูลไส้เดือน

   ขั้นตอนก็ง่ายๆ เติมน้ำให้ได้ปริมาณที่เราต้องการอย่าเติมจนเต็มนะครับ เผื่อพื้นที่ในการใส่มูลไส้เดือนลงไปด้วย  จากนั้นก็น้ำมูลไส้เดือนใส่ผ้าตาข่ายมัดแล้วหย่อนลงไป   เติมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงแล้วแต่เราหาได้ ผมใช้กากน้ำตาล (ต้องระวังนะครับอย่างใส่เยอะเกินไป มันจะทำให้มีกลิ่นเหม็น น้ำหมักเราจะเสีย)  เสร็จแล้วก็เปิดอ๊อกซิเจนทิ้งไว้ 3-4 วัน จากนั้นปิด อ๊อกซิเจน ปล่อยให้นิ่งสัก 1 วัน ก็จะได้น้ำหมักมูลไส้เดือนไปใช้ หรือ กรอกใส่ขวดจำหน่ายได้แล้วครับ 

การนำไปใช้งาน ให้ผสมน้ำทุกครั้ง ห้ามใช้ฉีดพ่น หรือ รด โดยไม่ผสมน้ำ เนื่องจากมีความเข้มข้นสูง อาจทำให้ต้นไม้ตายได้

อัตราการใช้  

ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ  อัตราผสม  1 ต่อ น้ำเปล่า 10 ส่วน

ราดโคน อัตราผสม 1 ต่อ  น้ำเปล่า 20 ส่วน

บทความโดย มูลจันทร์ฟาร์ม
18 มีนาคม 58