Facebook

กุ้งก้ามแดง เป็นสัตว์เศษฐกิจที่น่าสนใจ

ทางมูลจันทร์ฟาร์ม ได้ทำการทดลองเลี้ยง ซึ่งได้ผลที่น่าพอใจ คือ โตเร็ว แข็งแรง และทนต่อโรค เลี้ยงง่าย  บริโภคเนื้อได้ เลยอยากแนะนำ เพื่อนๆ ที่สนใจนะครับ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คือเรื่องน้ำ น้ำที่ใช้เลี้ยงที่เหมาะสมคือน้ำบ่อ ค่า ph ของน้ำประมาณ  6 – 7.5  ถ้าไม่มีบ่อน้ำ สามารถใช้น้ำประปา เลี้ยงได้  แต่ต้องทำการพักน้ำให้คลอรีน ระเหยให้หมดก่อน คือ เปิดน้ำทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนปล่อยกุ้งลงน้ำครับ

ผมทำการทดลองเลี้ยงเมื่อ ช่วงเดือน กรกฏาคม 2558 จำนวนประมาณ 60 ตัว โดยซื้อลูกกุ้งก้ามแดง ไซส์ 1″  มาเลี้ยง โดยผมเลี้ยงในถาดพลาสติกผสมปูน หาซื้อได้จากไทวัสดุ  ขนาด 175 ลิตร อาหารที่ให้กุ้ง คืออาหารเม็ด สลับ กับผลไม้ในครัวเรือนเช่น มะละกอ สับ เสริมให้กุ้งกิน ระยะเวลาได้ประมาณ 3 เดือน ปรากฏว่ากุ้งโตขนาด 3-4 นิ้ว ถ้าหากขาย ตกตัวละ 150 – 200 บาท  ถือว่าราคาดี โดยจุดมุ่งหมายของผมคือการเลี้ยงเพื่อ ขยายพันธุ์ต่อไป ยังไม่ได้เปิดจำหน่ายนะครับ การผสมพันธุ์กุ้ง โดยใช้อัตรา กุ้งตัวผู้ 1 ตัว ต่อ ตัวเมีย 4 ตัว ปล่อยรวมกัน กุ้งจะเริ่มผสม ให้เราหมั่นสังเกตุว่าถ้ากุ้งตัวเมียท้องให้เราทำการจับแยกจากบ่อผสม เพื่อให้กุ้งได้พักผ่อน รอจนกว่าลูกกุ้งลงเดิน จึงเอาแม่กุ้งกลับใส่บ่อผสมตามเดิม

สำหรับใครที่สนใจแนะนำให้ซื้อลูกกุ้งมาเลี้ยงขนาด 1 ” ขึ้นไป เพราะว่าอัตราการรอด จะมีสูงครับ

ทางเลือกในตลาดมีหลายทางเท่าที่ผมเห็นมี

  • ซื้อลูกมาเลี้ยง โตได้ไซส์แล้วขายเป็นพ่อแม่พันธุ์
  • ซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยง เพื่อขายลูก
  • เลี้ยงเพื่อขายกุ้งเนื้อ

สิ่งที่ควรมี

  • แหล่งน้ำ
  • เครื่องอ๊อกซิเจน

28080