Facebooktwittergoogle_plus

จำหน่ายกิ่งตอนมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1 เลือกกิ่งคุณภาพปลอดจากโรคแคงเกอร์ 100%

ราคาจำหน่ายกิ่งละ 50 บาท จัดส่งลูกค้าได้ทั่วประเทศ
5 กิ่ง  = 280 บาท (รวมค่าส่ง EMS)
10 กิ่ง  = 590 บาท (รวมค่าส่ง EMS)
20 กิ่ง  = 1,150 บาท (รวมค่าส่ง EMS)

กิ่งตอนมะนาว

กิ่งตอนมะนาว

ราคาจำหน่ายมะนาวลงถุงดำพันธุ์ แป้นพิจิตร1 ราคาต้นละ 100 บาท

กิ่งพันธุ์มะนาว แบบลงถุงดำ พร้อมปลูก

กิ่งพันธุ์มะนาว แบบลงถุงดำ พร้อมปลูก