Facebook

การเลี้ยงไส้เดือน มูลจันทร์ฟาร์ม

ภาชนะในการเลี้ยง

หาภาชนะที่สะดวกสำหรับเราเช่น กะละมัง, ขอบซีเมนต์, ชั้นพลาสติก ฯลฯ แล้วแต่จะหาได้ในพื้นที่เอาที่เราสะดวก ทำการเจาะรูเพื่อให้ระบายน้ำ อย่าให้น้ำท่วมขังเด็ดขาด ถ้าเป็นขอบซีเมนต์จะใช้วิธีเอียงขอบด้านหนึ่งไว้ และทำท่อระบายน้ำออก  โรงเรือนที่ใช้เลี้ยง ควรอยู่ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก

การเลี้ยงไส้เดือน

ที่อยู่ไส้เดือน  (Bedding)

  1. เบ็ดดิ้งแบบช้า คือปุ๋ยหมักทั่วไปเศษวัชพืช ใบไม้ ปุ๋ยขี้วัว ขี้ควาย ที่ผ่านการหมักเพื่อคลายความร้อนอย่างน้อย 1 – 2 เดือนไปแล้ว จึงนำมาใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนได้ เนื่องจากไส้เดือนไวต่อความเป็นกรดเป็นด่างมาก จึงต้องระวังเรื่องความร้อนของ เบ็ดดิ้งให้มากที่สุด ไม่เช่นนั้นไส้เดือนจะอยู่ไม่ได้หนีจากที่เลี้ยง
  2. เบ็ดดิ้งแบบเร็ว คือใช้ขี้วัวแห้ง นำไปแช่น้ำ 2 – 3 วัน  นำขึ้นมาพักในที่ร่มประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง แล้วนำมาใส่ภาชนะสำหรับเลี้ยงไส้เดือนได้ทันที

IMG20150304184409อาหารไส้เดือน ถ้าใช้เบ็ดดิ้งแบบเร็ว ตัวไส้เดือนสามารถอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องให้อาหาร โดยไส้เดือนจะกินขี้วัวนั่นเอง  ใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 7 วัน จึงทำการเก็บมูลไส้เดือนนำไปใช้ได้   ส่วนอาหารไส้เดือนที่ใช้เลี้ยงคือผักต่างๆ ในครัวเรือน ผลไม้ต่างๆ สับย่อยให้ขนาดเล็ก จะทำให้ไส้เดือนกินหมดเร็วขึ้น สิ่งที่ ห้ามนำไปใส่คือ สิ่งที่ก่อให้เกิดกรดใน เบ็ดดิ้ง เช่น พริก, มะนาว, หอม, กระเทียม

ข้อดี  สำหรับการให้อาหารไส้เดือน คือ ช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนได้

ข้อเสีย  ถ้าให้เยอะเกินไปอาจนำพา แมลงมาที่เลี้ยงไส้เดือนแล้วจะมีศัตรูของไส้เดือนตามมาด้วยเช่นกัน

(จิ้งจก, คางคก,)  อีกทั้งจะเหลือเมล็ดของพืชผักที่เราใส่เพื่อเป็นอาหาร เช่น เมล็ดของมะเขือเทศ ก็จะงอก กลายเป็นสิ่งของเจือปน ในมูลไส้เดือน ถ้าทำใช้เองก็ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด ถ้าทำมูลไส้เดือนเพื่อจำหน่าย ต้องระวังเรื่องเมล็ดพืช ผัก จะปนไปกับมูลไส้เดือน

Face Book : ไส้เดือนมูลจันทร์ฟาร์ม
Line ID : j88design
Tel : 082-2056113